Deseti „Memorijal Srboljuba Stankovića“

ENIGMATSKI KLUB „NOVA ZAGONETKA“

Organizuje tradicionalno

TAKMIČENjE U SASTAVLjANjU SLOVNIH REBUSA I INDIREKATA

DESETI „Memorijal Srboljuba Stankovića“

 

 

Takmičenje se organizuje u sledećim disciplinama:

 1. Čist slovni rebus (jednoslovni, višeslovni ili sa rečima)
 2. Kombinovani slovni rebus (sa slovima, brojevima, znacima, simbolima)
 3. Indirekt u svim varijantama (sinonim postavke, izraz koji se logički naslanja na postavku ili proizilazi iz nje, uzimanje, nedostajanje ili naglašavanje određenih delova sinonima ili asocijacije postavke i slično)

 

 Opšta takmičarska pravila:

 1. Može se učestvovati u jednoj ili više disciplina, sa najviše 15 sastava po jednoj i sa najviše tri autorske šifre ukupno.
 2. Svaki rad, sa naznakom šifre autora, mora biti korektno i potpuno predstavljen sa rešenjem, a na posebnom papiru A5 formata.
 3. Radovi se mogu sastavljati u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima, ali i na osnovu novih ideja i razvojnih puteva predmetnih zagonetaka.
 4. Kod ocenjivanja radova uzimaće se u obzir originalnost, maštovitost, duhovitost i kombinatorika postavke, kao i efektnost rešenja.
 5. Jedan od kriterijuma u vrednovanju rebusa biće i „ekonomičnost“ rada, tj. razlika između broja slova rešenja i broja slova u postavci.
 6. Razlomačka crta u rebusima neće se tretirati kao poseban znak.
 7. U obzir dolaze sve varijacije indirekata: nastavak postavke, sinonim ili asocijacija za postavku, uzimanje, nedostajanje ili naglašavanje određenih delova sinonima ili asocijacije postavke i slično.
 8. Takmičarski radovi koji ne ispunjavaju navedene propozicije biće diskvalifikovani, bez obzira na njihov kvalitet.

 

Opšti uslovi konkursa:

 1. Radove će ocenjivati žiri, koji će biti naknadno određen. Odluke žirija su konačne,a članovi žirija nemaju pravo učešća u takmičenju.
 2. Autori radova će biti otkriveni tek po završetku rada žirija i određivanja konačnog plasmana.
 3. Za sve takmičarske discipline, za autore tri najbolje plasirana sastava, biće obezbeđene odgovarajuće nagrade.
 4. Radove slati pod šifrom na adresu: EK „Nova zagonetka“ (za Miroslava Lazarevića), 11070 Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 124, ulaz 3, stan 26.
 5. U drugoj manjoj zatvorenoj koverti u istoj pošiljci treba staviti identifikaciju šifre, sa imenom i prezimenom autora, kućnom i elektronskom adresom i brojem telefona.
 6. Rok za slanje radova je 30. novembar 2021. godine.

 

Predsedništvo EK „Nova zagonetka“

About enigma 279 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)