Deveti memorijal „Čika Stanka“

ENIGMATSKI KLUB „NOVA ZAGONETKA“

organizuje tradicionalno

TAKMIČENJE U SASTAVLJANJU

SLOVNIH REBUSA I INDIREKATA

9. Memorijal Srboljuba Stankovića – Čika–Stanka

 

Takmičenje se organizuje u sledećim disciplinama:

1. Čist slovni rebus (jednoslovni, višeslovni ili sa rečima)

2. Kombinovani slovni rebus (sa slovima, brojevima, znacima, simbolima)

3. Indirekt u svim varijantama

 

Opšta takmičarska pravila:

1. Može se učestvovati u jednoj ili više disciplina, sa najviše 15 sastava po jednoj i sa najviše tri autorske šifre ukupno.

2. Svaki rad, sa naznakom šifre autora, mora biti korektno i potpuno predstavljen sa rešenjem, a na posebnom papiru A5 formata.

3. Radovi se mogu sastavljati u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima, ali i na osnovu novih ideja i razvojnih puteva predmetnih zagonetaka.

4. Kod ocenjivanja radova uzimaće se u obzir originalnost, maštovitost, duhovitost i kombinatorika postavke, kao i efektnost rešenja.

5. Jedan od kriterijuma u vrednovanju rebusa biće iekonomičnost rada, tj. razlika između broja slova rešenja i broja slova u postavci.

6. Razlomačka crta u rebusima neće se tretirati kao poseban znak.

7. U obzir dolaze sve varijacije indirekata: nastavak postavke, sinonim ili asocijacija za postavku, uzimanje, nedostajanje ili naglašavanje određenih delova sinonima ili asocijacije postavke i slično.

8. Takmičarski radovi koji ne ispunjavaju navedene propozicije biće diskvalifikovani, bez obzira na njihov kvalitet.

 

Opšti uslovi konkursa:

1. Radove će ocenjivati žiri, koji će biti naknadno određen. Odluke žirija su konačne, a članovi žirija nemaju pravo učešća u takmičenju.

2. Autori radova će biti otkriveni tek po završetku rada žirija.

3. Za sve takmičarske discipline biće obezbeđene odgovarajuće nagrade.

4. Radove slati pod šifrom na adresu: EK «Nova zagonetka» (za Miroslava Lazarevića), 11070 Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 124, ulaz 3, stan 26.

5. U drugoj manjoj zatvorenoj koverti u istoj pošiljci treba staviti identifikaciju šifre, sa imenom i prezimenom autora, kućnom i elektronskom adresom i brojem telefona.

6. Rok za slanje radova je 30. novembar 2019. godine.

                          Predsedništvo EK Nova zagonetka

About enigma 279 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)