IMPRESUM

OsniKOMPANIJA NOVOSTIvač i izdavač: NID Kompanija NOVOSTI a.d.

                                  Beograd, Trg Nikole Pašiča 7

Direktor Društva: Nedeljko Krsmanović

Glavni urednik: Milorad Vučelić

Pom. gl. urednika za revijalna izdanja: Dragan Vićanović

 


 

Odgovorni urednik „Novosti ENIGMA“: NEBOJŠA VUČINIĆ   (foto)

         524447_353051348111824_578594646_n-300x90

♦ Tehnički urednik: Zoran Bojić

♦ Sekretar redakcije: Andreja Popovski

 

Enigmatski deo priprema: EK „Nova zagonetka“

♦ Enigmatski urednici:

Izvršni urednik i prelom enigmatskih strana: Zoran Milunović

Urednik mrežastih radova: Dragan Lojanica

Urednik sitnih radova: Momir Paunović

 


„Novosti ENIGMA“ upisana je u Registru medija APR, 13. novembra 2009, pod reg.br. NV000071

(Klik na sliku za vezu sa APR)


„Novosti ENIGMA“, kao izdanje NID Kompanija NOVOSTI a.d, član je Saveta za štampu

(Klik OVDE za formular za podnošenje žalbe Savetu za štampu)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save