Izvinjenje rešavačima i autoru

 

 

Kako je objavljeno
Strana 19, kako je trebalo

U danas objavljenom broju „Enigme“ za decembar, potkrala se nehotična, ali ipak – velika i nedopustiva greška.

Sjajni rad Rešada Besničanina, Bela sa ugnježdenom ukrštenicom, koji smo i označili kao enigmatsku bravuru, objavljen na 18. i 19. strani decembarskog broja „Enigme“, tehničkom greškom na relaciji priprema Kompanije Novosti – štampa Kompanije Borba, objavljen je nepravilno – bez dela teksta opisa na 19. strani.

Na taj način, ovaj sjajan rad vrhunskog enigmate je praktično neupotrebljiv.

Nimalo nas ne teši činjenica da greška nije nastala ni u pripremi enigmatskog rada, ni u realizaciji, pa ni u prelomu, i da za nju ni najmanju krivicu ne snosi redakcija „Enigme“: dovoljno nas peče saznanje da je rad izašao neispravno, očigledno kao posledica neke „falinke“ u prenosu podataka – i da je na taj način upropašćen.

Mi se, zato, izvinjavamo pre svega našim rešavačima, za koje znamo da ih kao i nas, sve greške i bole i nerviraju. Iskreno se izvinjavamo i našem saradniku i prijatelju Rešadu.

Kao mala uteha – ovaj rad ćemo zbog greške ponoviti u februarskom broju „Enigme“.

Ispravna 18. strana

 

About enigma 279 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)