Uputstva saradnicima „ENIGME“ – Kako napraviti i opremiti enigmatski rad

Za aktivne saradnike našeg lista, kao i za sve buduće, naš enigmatski urednik Milorad Tošić napisao je kratak vodič – kako pripremati i opremati enigmatske radove, da bi bili konkurentni za objavljivanje u „Enigmi“

 

Izbor reči u radovima zavisi od znanja i afiniteta sastavljača što podrazumeva i upotrebu suglasničkih i samoglasničkih grupa. Voditi računa o broju stranih reči (ne preterivati!), kao i o povezanosti pojedinih delova ukrštenice. Za sve nepoznate ili malo frekventne reči OBAVEZNO navesti izvor. Podrazumeva se da su sve upotrebljene reči ispravne i da imaju izvor. Prosečna dužina reči u radu mora biti veća od 4,5 slova. Prosečna dužina se izračunava na sledeći način: neto površina – broj vodoravnih i uspravnih kvadratića se pomnože i od dobijenog rezultata se oduzme broj crnih polja i površina slike. Dobijena razlika se pomnoži sa 2 i taj proizvod se podeli sa zbirom svih vodoravnih i uspravnih pojmova ukrštenice (računaju se i jednoslovni pojmovi bilo oni u ukrštenici bilo ulazna polja kod skandinavki), a dobijeni količnik predstavlja prosečnu dužinu reči rada.

 

KLASIČNE UKRŠTENICE Vodite računa o formatima radova. Kod „Enigme“ je obrojčavanje spolja, pa kod klasičnih ukrštenica vodoravni redovi imaju 18 polja plus prvo obrojčano. Za mozaičke, aritmogrifne, i osmosmerke mora biti 19 polja vodoravno. Uspravno može biti opisno polje plus 12, 13 ili 14 kvadratića. Ako postoji slika unutar mreže može i 15 i 16. Mozaičke, kombinovane, aritmogrifne kao i ukrštenice za strpljive mogu ići i sa 17, 18 izuzetno i 19. Najbolje je gledati formate radova već objavljenih u „Enigmi“ i po njima se ravnati.

Priprema rada za slanje sastoji se od čitko ispunjene mreže ukrštenice sa jasno i uočljivo nacrtanim crnim poljima, drugi list papira sa pitanjima (svako pitanje započinjete velikim slovom, dok su osala mala, tačnije poštujte pravopis). Ispod pitanja stoji ime i prezime autora (kao u časopisu) i na kraju rešenje (popis svih vodoravnih reči).

 

SKANDINAVKE vodoravno imaju maksimum 12, a uspravno 18 kvadratića. Priprema za slanje sastoji se od čitko popunjene mreže u kojoj umesto opisa stoje flomasterom upisani brojevi. Obrojčavanje se vrši od prvog polja u levom uglu (najčešće je pod br. 1. ime autora), pa tako redom vodoravno do poslednjeg. Na drugom listu kucate broj pa tačku, prored, opis za pojam pod tim brojem (sve velikim slovima). Opise za polja koja imaju i vodoravne i uspravno pojmove odvajate sa dva proreda i kosom crtom. Na kraju je rešenje (popis svih vodoravnih pojmova).

 

Da bi vam uštedeli trud oko crtanja mreža, dajemo vam one najčešće OVDE.

 

Tzv. sitne radove (rebuse, anagrame, indirekte, itd) pripremate na A5 formatu i to na sledeći način:

 

NAZIV ZAGONETKE (anagram, rebus, indirekt)

NASLOV (koji će približiti rešenje)

POSTAVKA ZAGONETKE

 

Ime autora

 

REŠENJE: ……………..

About enigma 255 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)