Uputstva saradnicima „ENIGME“ – Kako napraviti i opremiti enigmatski rad

Za aktivne saradnike našeg lista, kao i za sve buduće, naš enigmatski urednik Milorad Tošić napisao je kratak vodič – kako pripremati i opremati enigmatske radove, da bi bili konkurentni za objavljivanje u „Enigmi“.

NAPOMENA: Zbog izmene štampanog formata „Enigme“ od 1. maja 2023, izmenjene su i dimenzije mreža, u odnosu na originalni tekst  M. Tošića. U tom smislu su ažurirani i ostali podaci i zahtevi.

 

Izbor reči u radovima zavisi od znanja i afiniteta sastavljača što podrazumeva i upotrebu suglasničkih i samoglasničkih grupa. Voditi računa o broju stranih reči (ne preterivati!), kao i o povezanosti pojedinih delova ukrštenice. Za sve nepoznate ili malo frekventne reči OBAVEZNO navesti izvor. Podrazumeva se da su sve upotrebljene reči ispravne i da imaju izvor. Prosečna dužina reči u radu mora biti veća od 4,5 slova. Prosečna dužina se izračunava na sledeći način: neto površina – broj vodoravnih i uspravnih kvadratića se pomnože i od dobijenog rezultata se oduzme broj crnih polja i površina slike. Dobijena razlika se pomnoži sa 2 i taj proizvod se podeli sa zbirom svih vodoravnih i uspravnih pojmova ukrštenice (računaju se i jednoslovni pojmovi bilo oni u ukrštenici bilo ulazna polja kod skandinavki), a dobijeni količnik predstavlja prosečnu dužinu reči rada.

 

KLASIČNE UKRŠTENICE Vodite računa o formatima radova. Kod „Enigme“ je obrojčavanje spolja, pa kod klasičnih ukrštenica vodoravni redovi imaju 22 polja plus prvo obrojčano. Za mozaičke, aritmogrifne, i osmosmerke mora biti 23 polja vodoravno. Uspravno može biti opisno polje plus 12, 13, 14, 15 ili 16 kvadratića. Obavezna je slika unutar mreže za radove od 14, 15 i 16. uspravnih kolona. Mozaičke, kombinovane, aritmogrifne kao i ukrštenice za strpljive mogu ići i sa 17, 18, 19, izuzetno i 20. Najbolje je gledati formate radova već objavljenih u „Enigmi“ i po njima se ravnati.

Priprema rada za slanje sastoji se od čitko ispunjene mreže ukrštenice sa jasno i uočljivo nacrtanim crnim poljima, drugi list papira sa opisima/pitanjima (svako pitanje započinjete velikim slovom, dok su ostala mala, tačnije poštujte pravopis). Ispod pitanja stoji ime i prezime autora (kao u časopisu) i na kraju rešenje (popis svih vodoravnih reči). Saradnik obavezno predlaže naslov rada, u zavisnosti od teme.

 

SKANDINAVKE vodoravno imaju maksimum 14, a uspravno 19 kvadratića. Manji formati su 14×10, 9×19, 14×13, 14×15, veći je 29×19 (duplerica), dok bela skandinavka ima bruto format 13×18. Povezane/partner skandinavke su u formatu 2x14x9.

Priprema za slanje sastoji se od čitko popunjene mreže i unetih opisa. Najčešće je u prvom polju gore levo ime autora, ali postoje izuzeci. Opise za polja koja imaju i vodoravne i uspravno pojmove odvajate sa dva proreda i vodoravnom crtom. „Ulazi“ po pravilu nisu dozvoljeni, sem u izuzetnim situacijama (više tematskih pojmova, npr.). Na kraju je rešenje (popis svih vodoravnih pojmova). Prostor za sliku je  uobičajeno 5×6 ili 6×5 polja, izuzetak je moguć u dogovoru sa enigmatskim urednikom. Saradnik obavezno predlaže naslov rada, u zavisnosti od teme.

 

Izuzeci su dozvoljeni kad su opravdani. SVAKI izuzetak od ovih pravila potrebno je prethodno dogovoriti sa enigmatskim urednikom. Isto se dogovara i u slučaju specijalitetnih radova, radova van formata, posebnih ideja i sl.

 

Da bi vam uštedeli trud oko crtanja mreža, dajemo vam one najčešće OVDE.

 

Tzv. sitne radove (rebuse, anagrame, indirekte, itd) pripremate na A5 formatu i to na sledeći način:

 

NAZIV ZAGONETKE (anagram, rebus, indirekt)

NASLOV (koji će približiti rešenje)

POSTAVKA ZAGONETKE

 

Ime autora

 

REŠENJE: ……………..

About enigma 279 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)