ЕНИГМАТСКЕ ВРСТЕ

ЕНИГМАТСКЕ ВРСТЕ

СИТНЕ ЕНИГМАТСКЕ ВРСТЕ

АНАГРАМ – Врста загонетке код које се преметањем (анаграмирањем) слова неке речи, или појма, добија нова која је у некој вези са анаграмираном речи. Ова загонетка се још зове и ПРЕМЕТАЉКА или ЧИСТ АНАГРАМ.

КРЊИ АНАГРАМ – је анаграм код којег се анаграмираној речи додаје једно слово одбија једно слово (у загради се стави „+“ и слово које недостаје).

ЛОГОГРИФНИ АНАГРАМ (АНАГРАМ СА ИЗМЕНОМ) – је анаграм код којег се анаграмираној речи једно слово замењује другим.

ПРОШИРЕНИ АНАГРАМ – је анаграм код којег се анаграмираној речи одбија једно слово (у загради се стави „минус“ и слово које је вишак).

ДОДАВАЉКА – (на почетку или на крају) чиме почетни појам добија друго значење.
Из локала
Гледам рит,
А далек је,
Мало скрит!
(Решење: бар(а))

Руксак стављам
Ја на леђа
Па са коњем
Преко међа!
(Решење: (в)ранац)
(Примери Гојко Мандић)

ИСПУШТАЉКА – је загонетка код које се из задате речи (појма) испушта једно слово (сем првог односно последњег) чиме задата реч добија ново значење.
У граду ме, јави,
Овај инсект гњави!
(Решење: бу(д)ва)
(пример: Гојко Мандић)

МЕЊАЉКА – је загонетка код које се основној речи (појму) једно слово (било које по реду) мења другим, чиме почетна реч добија друго значеље.
Њу пије птица,
Чујем од стрица!
(Решеље: вода – рода)
(Пример Гојко Мандић)

ОДУЗИМАЉКА – је загонетка код које се од основне речи одузима једно слово (прво или последње) да би се добила реч са новим значењем.
Прстен у датули
Нађох, јесте л’ чули!
(Решење: (б)урма)
(Пример Гојко Мандић)

УМЕТАЉКА – је загонетка код које се у основни појам уметне једно слово (не на почетку или крају) чиме се добија нови појам.
Херцеговац
Мерка новац!
(Решење: е(в)ро)
(Пример Гојко Мандић)

УЧАУРЕНИ АНАГРАМ – је спој чауре и анаграма. Од задатог појма се одузме прво и последње слово, а преостала слова се анаграмирају.
Слом те банке
Не би спор
Већ, напротив,
к’о вихор!
(Решеље: (б)анкро(т) – оркан)
(Пример Гојко Мандић)

УЧАУРЕНИ ПАЛИНДРОМ – је загонетка код које се једна реч налази сакривена у другој. Основној речи се одузима прво и последње слово, а преостала слова се прочитају натрашке.
Спорт тренира
он крај реке
и покрете
чини неке!
(Решење: (к)арат(е) – тара)
(Пример Гојко Мандић)

ЧАУРА – је загонетка код које је једна реч скривена (учаурена) у другој. Основној речи се одузме прво и задње слово (или по два слова), а преостала слова дају нови појам.
Драгуљ и то скупи
– ено га у рупи!
(Решење: (ди)јама(нт)- дијамант)
(Пример Гојко Мандић)

ПОСЕТНИЦА – је анаграм који се састоји од имена, презимена и пребивалишта.

ЕТНИЦА – је анаграм неке етнице дат у облику имена и презимена женске особе.

АПОКОПА – је врста загонетке код које се наредни појам добија одузимањем последњег слова претходног појма
1. Т А Л И Ј А Н И
2. Т А Л И Ј А Н
3. Т А Л И Ј А
4. Т А Л И Ј
5. Т А Л И
6. Т А Л
7. Т А
8. Т
(Пример: Живота Петковић)

АНАНИМ – је псеудоним добијен тако што је име (име и презиме или само презиме) прочитано палиндромно тј. уназад
НЕЂА РАЛОКИН
(Решење: Никола Рађен)
(Пример: Марјан Радаковић)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*