Organizacija slanja radova

 

 

Nekoliko veoma bitnih uputstava za enigmate, sa ciljem da se poboljša organizacija i sinhronizacija i spreči dupliranje ukrštenica vezanih za aktuelne teme, jubileje, razne godišnjice koje se uklapaju u tekući mesec, itd. To se odnosi pre svega na ukrštenicu na srednjoj strani („duplerica“) i na veliku 18 x 27 na stranama 68-69, a one su po pravilu uvek tematske. Međutim, isto važi i za ostale formate.

Pravilo je da se „duplerica“ i velika ukrštenica dogovaraju, odnosno, enigmatski urednici naručuju izradu konkretnog rada od konkretnog enigmate. Ukoliko neko od saradnika želi da sačini rad kako je napred opisano, treba blagovremeno da obavesti jednog od dvojice enigmatskih urednika (Milunović, Lojanica) tako da se zna da je tema rezervisana. Ovo naravno ne važi ako je rad direktno naručen od redakcije.

Ukoliko neki od saradnika ima ideju i želi da objavljuje radove „u seriji“ na neku temu (znači svakog meseca do nekog završetka), treba takođe da kontaktira enigmatske urednike kako bi se dogovorili. Na isti način treba postupati i ako su u pitanju vezane ukrštenice na dve susedne strane.

Mole se još jednom saradnici da se drže formata radova koji se već nalaze u listu, jer je često teško uklopiti ukrštenicе koje od toga odstupaju.

Dogovor je i da se ne uzimaju u rad tragične teme: atentati, prirodne katastrofe, epidemije, ratovi, konc logori, kriminalna dešavanja, a takođe aktuelna politička dešavanja i ličnosti, jer je Enigma list pre svega zabavno-revijalnog karaktera.

Posebno je važno da saradnici, ako je ikako moguće, radove šalju elektronski, odnosno da radovi budu pripremljeni na računaru, poštujući sve preporuke vezane za format i sadržaj. Radovi treba da budu kompletni – sa predlogom naslova, koji pokazuje nameru autora, sa urednim i potpunim opisima, sa potpisom autora, naznakom potrebne slike, objašnjenjem manje poznatih reči i njihovog izvora… Sva ta oprema radova obaveza je autora, a ne urednika. Samo kompletni radovi ulaze u konkurenciju za objavljivanje!

 

Enigmatski urednici Novosti Enigme

 

 

About enigma 255 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)