Kako do dobrog anagrama?

 

Tokom svoje zagonetačke karijere, duže od pedeset godina, sastavio sam i objavio skoro tri hiljade anagrama, proznih (asocijativnih) i stihovnih, čistih i modifikovanih (krnjih, proširenih, logogrifnih), kao i razne mrežne varijante ovih enigmatskih sastava.

Mi iz starije generacije nismo imali na raspolaganju odgovarajuću literaturu, ali smo bili učenici „Enigmine“ škole i sastavljačko umeće sticali kroz rad, prateći savete, koje su urednici davali saradnicima ovog lista. Mada je moj prvi objavljeni sastav bila ukrštenica, najviše su me privlačile „sitne“ zagonetke, a vremenom sam se specijalizovao za anagrame, posebno one u stihovnoj formi.

Evo nekoliko napomena o tome kakav je moj odnos prema sastavljanju anagrama.

A) Nikad nisam radio u kontinuitetu, pravio sam pauze, a onda bih u međuvremenu nalazio inspiraciju za nove sastave.

B) Nastojao sam da anagrami budu aktuelni sa vremenskog, tematskog i vrednosnog aspekta, tj. da rešenja budu reči ili sintagme koje se odnose na pojmove, ličnosti, dela i događaje, koji mogu da budu zanimljivi rešavačima, zato što su prigodni i moderni (a ne arhaični), bitni (a ne nebitni), glavni (a ne sporedni) i sve to iz domena opšte kulture. Zanimale su me afirmisane ličnosti iz važnih oblasti. Izbegavao sam samozvane estradne „zvezdice“ i druge marginalne ličnosti.

V) Izbegavao sam političke i vulgarne anagrame. Ako sam nešto i uradio iz tog domena, bilo je to za internu upotrebu. Izuzetak je anagram SRBIMA OTELI SRPSKO = BRISELSKI SPORAZUM, koji smatram svojim vrhunskim ostvarenjem. „Enigma“ ga nije objavila (jer ne objavljuje sastave političke konotacije), ali sam uspeo da ga publikujem u „ALO-Razbibrizi“ i „Pančevcu“. Dva moja ne baš „masna“ stihovna anagrama, pojavila su se na strani „Crven ban“ u Jakšićevom „Beokvizu“.

G) Muke su mi stvarali anagrami na opšte teme, nakon što su se pojavili godišnji anagramni almanasi Dinka Kneževića, jer je valjalo naći temu koja nije već obrađena. Ipak, bilo je nekih uspelih pokušaja, kao PREMNOGO NEKAD SEVA = VREMENSKA NEPOGODA, ili I SVE NAM TAKO LEPO = POTEMKINOVA SELA i dr.

D) Već na prvi pogled, uvidom u slovni sklop neke reči ili sintagme, mogao sam da zaključim da li je to zahvalan materijal za anagramiranje. Ako su zastupljene frekventnija slova (pre svega vokali A, I, kao i suglasnici R, T, S, N), video bih šansu da dođem do nešto boljeg anagrama, a slovni sklopovi sa Č, Dž, Ć, F uz samoglasnik U, pogotovo kad se ta slova ponavljaju, u startu su me obeshrabrivali. Svojevremeno sam tvrdoglavo pokušavao da napravim suvisli anagram od sintagme VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ, ali sam ipak potpisao kapitulaciju, zbog nezgodnih suglasnika Dž, F, Ć, Ć. Tešio sam se saznanjem da nijedan od stotinak anagrama iz Dinkove evidencije, posvećen ovom velikanu naše kulture, nije dobar i nije zaslužio da bude objavljen.

Đ) Ne silujem sebe da pošto-poto dobijem čist anagram, ako to ide na uštrb asocijativnosti postavke. Posebno izbegavam da postavka ima ostatke slova, nakalemljene u vidu uzvika ili upitnika (O, U, AH, IH). Da bi postavka imala vezu s rešenjem, radije pribegavam modifikovanim anagramima. Na primer, logogrifni anagram NIKOLA RACKOV = ON OKO KLAVIRA (O=C).

E) Volim stihovne zagonetke, posebno stihovne anagrame. Kod ovakvih anagrama osnovni problem jeste kako doći do odgovarajuće postavke, podobne za uklapanje u poetsku formu. Postavka mora da bude kraća, ali sa najmanje tri sloga ili 7-8 slova. Prednost dajem rečima sa frekventnijim slovima i sa naizmeničnim ređanjem samoglasnika i suglasnika, jer se lakše uklapaju u stihovnu kompoziciju i doprinose skladu i melodičnosti stihova.

Ž) Trudim se da stihovi u anagramima budu što kraći, u katrenu ili oktavi, u kraćim metričkim stopama (četvercu, šestercu ili osmercu) i obavezno ukrašeni lepim rimama. Mada je postavka osnovni element stihovnog anagrama, posebnu pažnju posvećujem stihovima. Divno je kad uz lepu postavku ide i dobra stihovna obrada, kao u sledećem sastavu: VALOVIMA REKA / Srbijom se valja, / žuri da se uda / za evropskog kralja. (rešenje: VELIKA MORAVA). Dobra stihovna kompozicija može da „pokrije“ i manjkavosti postavke. Želeći da anagramiram reč FATAMORGANA, dobio sam, iskreno govoreći, sasvim neuspelu, nezgrapnu postavku GROF ATAMANA. Međutim, stihovi su spasli stvar: Kad GROF ATAMANA / u pustinji spazi, / to je samo varka / na optičkoj bazi.

Elem, nagomilalo se moje iskustvo u sastavljanju anagrama. Nešto od toga saopštio sam u dve knjige „Stihovni anagram i njegove varijacije“ (2001.) i „Anagramni koloplet“ (2008.). Sada manje sastavljam. Iz ovogodišnje produkcije, kao uspeo, pominjem prozni anagram, nedavno objavljen u „Enigmi“: SIN JE NARODA, SVIRAĆE FOLK = ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ (harmonikaš).

 

                                                                                                            Momir Paunović

 

About enigma 279 Articles
Najstariji enigmatski list na Balkanu (est. 1951.)